gototopgototop

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

   
Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/11/2006  
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει :
1.    Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2.    Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 210-3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 210-5220870).
3.    Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : "Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου" , που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :


α) Η Βεβαίωση εκδίδεται από το οικείο (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης) Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό κλπ) γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/ 92: " Οι Δ.Ο.Υ είναι υποχρεωμένες να μην χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητος, αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο".
β) Για να εκδοθεί από το Επιμελητήριο Βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι' αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας) στο Επιμελητήριο, αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
γ) Έντυπο αιτήσεως, για τη χορήγηση της βεβαιώσεως, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του Επιμελητηρίου.
4.    Να πάρετε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
5.    Να Εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί :
α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
β) Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
6.    Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
7.    Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρησή σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.


Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1.    ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ' αυτήν.
2.    ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
3.    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), (σε φωτοτυπία ).
4.    ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
5.    ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικ/κών :
α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :
α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που για τις ατομικές επιχειρήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 7,34, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.
δ. εκπληρωθούν οι προς το Επιμελητήριο οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
1.    Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς τα Επιμελητήρια έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2.    Το Επιμελητήριο εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
3.    Οι συνδρομές των ατομικών επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί ως εξής :
·    έτη από 1993 έως 1995, € 17,61, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996, € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997, € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998, € 35,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999, € 35,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000, € 39,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001, € 39,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002, € 39,62 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003, € 40,53 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004, € 41,99 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2005, € 43,46 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2006, € 44,92 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2007, € 48,83 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΟΕ ή ΕΕ)


Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει :
1.    Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2.    Να καταρτισθεί το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Εταιρείας το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :
2α. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, γιατί (σύμφωνα με την παραγ.1 του αρθρ. 7 Ν. 2081/92) "οι γραμματείς των Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι να μην δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών που τηρούν και να μην θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο". ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
I. Για να θεωρηθεί από το Επιμελητήριο, κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος και να καταχωρισθεί στα βιβλία που αυτό τηρεί, θα πρέπει (σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80) "να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία".
Γι' αυτό θα πρέπει, πριν από την κατάρτιση του εταιρικού (της υπό ίδρυση επιχείρησής σας), να ερευνήσετε στο Επιμελητήριο αν, η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος (που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε), χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
ΙΙ. Έντυπο αιτήσεως, για τη θεώρηση του Καταστατικού, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
2β. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ( Εφορία).
2γ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους - Αθήνα)
2δ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Προν. Νομικών ( Χ.Τρικούπη & Ναυαρίνου- Αθήνα)
2ε. Να θεωρηθεί για την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών ( Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 7 - Κυψέλη ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού αλλά και για τη λύση Προσωπικής Εταιρείας.
3.    Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Φυσικά Πρόσωπα - Εταίροι της Εταιρείας στο αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 210-3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 210-5220870).
4.    Να πάρει η Εταιρεία "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται .
5.    Να Εγγραφεί η Εταιρεία στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στο οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα ανωτέρω παράγρ. 2 το Καταστατικό), γιατί :
α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
β) Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
6.    Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η εταιρεία σας.
7.    Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΕ ή ΕΕ)
Για να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει να υποβληθούν σ' αυτό :
1.    ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή του διαχειριστές της επιχείρησης.
2.    ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εταιρικό) και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει τροποποιήσεις του, πριν την εγγραφή), όπως έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών (σε φωτοτυπία).
3.    ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ( σε φωτοτυπία ).
4.    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ),όλων των εταίρων (σε φωτοτυπία ).
5.    ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται, να εκδοθεί, για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
6.    ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών :
α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΙΛΙΟΥ του ΚΒΣ.
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΟΕ & ΕΕ
Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :
α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που, για τις Ο.Ε και τις Ε.Ε, ανέρχονται στο ποσό των € 11,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.
δ. εκπληρωθούν οι, προς το Επιμελητήριο, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
1.    Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2.    Το Επιμελητήριο εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πριν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
3.    Οι συνδρομές των Ο.Ε. και των Ε.Ε. έχουν καθορισθεί ως εξής :
·    έτη από 1993 έως 1995, € 35,22, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 44,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 46,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 70,43, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 70,43, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 77,77, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 77,77, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 77,77, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 80,57, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 83,50, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2005 € 86,43, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2006 € 89,36, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2007 € 97,66, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΩΝ, Ο.Ε., Ε.Ε.)


Για να ιδρυθεί Υποκατάστημα ή εργοστάσιο ή εργαστήριο ή αποθήκη κλπ, μίας "Εμπορικής Δραστηριότητας" Ατομικής Επιχείρησης ή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) θα πρέπει (αφού κατά τα ανωτέρω έχει ιδρυθεί το Κεντρικό -Έδρα) :
1.    Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2.    Να εκδοθεί "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ", για ίδρυση Υποκαταστήματος κλπ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται η έδρα της .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οδηγίες για έκδοση της "Βεβαίωσης Μεταβολής" χορηγούν οι ΔΟΥ.
3.    Να Εγγραφεί το Υποκατάστημα στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση εγκατάστασής του), γιατί :
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο γ του άρθρου 1 Ν 2081/92 "μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά και τα Υποκαταστήματα και οι Παραγωγικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του".
β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
β) Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
4.    Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, για το Υποκατάστημα, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5.    Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΩΝ, Ο.Ε., Ε.Ε.)
Για την εγγραφή των υποκαταστημάτων των Ελληνικών Προσωπικών Επιχειρήσεων (Ατομικών, Ο.Ε. και Ε.Ε.), που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου και υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή μεταποιητικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια, εργαστήρια), στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, θα πρέπει :
1.    Nα υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που αναφέρονται κατά περίπτωση για τις Ατομικές Επιχειρήσεις ή τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
2.    Αντί της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, θα υποβληθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, για την ίδρυση υποκαταστήματος ή κάθε άλλης εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, (σε φωτοτυπία ).
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΩΝ (ΑΤ. Ο.Ε., Ε.Ε.)
Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :
α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που για τα υποκαταστήματα των ατομικών επιχειρήσεων ανέρχονται στο ποσό των € 7,34 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ, ενώ για τα υποκαταστήματα των προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε. ανέρχονται στο ποσό των € 11,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.
δ. εκπληρωθούν οι, προς το Επιμελητήριο, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
1.    Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2.    Το Επιμελητήριο εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
3.    Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, που διατηρούν εγκαταστάσεις στις περιφέρειες του Επιμελητηρίου και κάποιου άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλλουν συνδρομές στο Επιμελητηρίου ανάλογα με την Νομική τους μορφή, το είδος της εγκατάστασης και το είδος της δραστηριότητάς τους (εμπορική ή βιομηχανική), ως εξής :
Ι. Οι Εμπορικές Προσωπικές Επιχειρήσεις ( Ατομικές, Ο.Ε. και Ε.Ε. ), που διατηρούν στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου Υποκαταστήματα ή γραφεία ή αποθήκες και την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλλουν στο Επιμελητήριο το 1/2 της συνδρομής, ως εξής :
Ατομικές Εμπορικές
·    έτη από 1993 έως 1995 € 8,80, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 11,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 11,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 17,61, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 17,61, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 19,81, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 19,81, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 19,81, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 20,27, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 21,00, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2005 € 21,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2006 € 22,46, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Ο.Ε. και Ε.Ε. Εμπορικές
·    έτη από 1993 έως 1995 € 16,61, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 35,33, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 35,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 38,88, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 38,88, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 38,88, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 40,25, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 41,75, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2005 € 43,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2006 € 44,68, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
ΙΙ. Οι Μεταποιητικές / Βιομηχανικές Προσωπικές Επιχειρήσεις (Ατομικές, Ο.Ε. και Ε.Ε.), που διατηρούν στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου Εγκαταστάσεις (εργοστάσια ή εργαστήρια) και την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλλουν στο Επιμελητήριο τα 2/3 της συνδρομής, ως εξής :
Ατομικές Μεταποιητικές / Βιομηχανικές
·    έτη από 1993 έως 1995 € 11,74, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 14,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 15,65, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 26,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 26,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 26,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 27,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 27,99, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Ο.Ε. και Ε.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές
·    έτη από 1993 έως 1995, δρχ. 8.000 ή € 23,48, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996, € 29,35, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997, € 31,30, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998, € 46,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999, € 46,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000, € 51,85, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001, € 51,85, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002, € 51,85, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003, € 53,71, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004, € 55,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
ΙΙΙ. Οι Μεταποιητικές / Βιομηχανικές Προσωπικές Επιχειρήσεις (Ατομικές, Ο.Ε. και Ε.Ε.), που διατηρούν στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ την έδρα τους και Εγκαταστάσεις (εργοστάσια ή εργαστήρια) στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλουν στο ΕΒΕΑ το 1/3 της συνδρομής, ως εξής :
Ατομικές Μεταποιητικές / Βιομηχανικές
·    έτη από 1993 έως 1995 € 5,87, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 7,34, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 7,82, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 11,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 11,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 13,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 13,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 13,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 13,51, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 14,00, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Ο.Ε. και Ε.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές
·    έτη από 1991 έως 1995 € 11,74, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 14,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 15,65, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 25,93, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 25,93, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 25,93, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 26,86, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 27,83, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

 


Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε.)


Για να ιδρυθεί Υποκατάστημα ή εργοστάσιο ή εργαστήριο ή αποθήκη κλπ, μίας "Εμπορικής Δραστηριότητας" Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή ενός Συν.Π.Ε. θα πρέπει (αφού κατά τα ανωτέρω έχει ιδρυθεί το Κεντρικό -Έδρα) :
1.    Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2.    Να αποφασισθεί η Ίδρυσή του Υποκαταστήματος ή της Εγκατάστασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Απόφαση για την ίδρυση του Υποκαταστήματος ή της εγκατάστασης αποδεικνύεται :
α) Με Απόσπασμα Πρακτικών Γ.Σ. (για τις Ε.Π.Ε.) και
β) Πρακτικών Δ.Σ. (για Α.Ε. και Συν.Π.Ε.).
3.    Να εκδοθεί "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Μεταβολής " για ίδρυση Υποκαταστήματος κλπ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται η έδρα .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οδηγίες για έκδοση της "Βεβαίωσης Μεταβολής" χορηγούν οι ΔΟΥ.
4.    Να Εγγραφεί το Υποκατάστημα στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση εγκατάστασής του), γιατί :
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο γ του άρθρου 1 Ν 2081/92 "μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά και τα Υποκαταστήματα και οι Παραγωγικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του".
β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων του Υποκαταστήματος κλπ της Επιχείρησής σας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Ι. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
ΙΙ. Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
5.    Να θεωρηθούν ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ για το Υποκατάστημα από την αρμόδια ΔΟΥ.
6.    Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από το Υποκατάστημα κλπ, της εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ, ΕΠΕ, ΣΥΝ ΠΕ)
Για την εγγραφή των υποκαταστημάτων των Ελληνικών κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε.), που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου και υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή μεταποιητικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια, εργαστήρια), στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, θα πρέπει :
1.    Nα υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που αναφέρονται κατά περίπτωση για τις Α.Ε. , Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε., με τις εξής αλλαγές / προσθήκες :
2.    Απόσπασμα Πρακτικών Γ.Σ. ή Δ.Σ. για την ίδρυση του Υποκαταστήματος ή της εγκατάστασης.
3.    Αντί της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, θα υποβληθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, για την ίδρυση υποκαταστήματος ή κάθε άλλης εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, (σε φωτοτυπία )
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :
α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που για τα υποκαταστήματα των Α.Ε. ανέρχονται στο ποσό των € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ, για τα υποκαταστήματα των Ε.Π.Ε. ανέρχονται στο ποσό των € 14,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ και για τα Υποκαταστήματα των Συν.Π.Ε. ανέρχονται στο ποσό των € 7,34, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.
δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
1.    Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2.    Το Επιμελητήριο εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
3.    Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, που διατηρούν εγκαταστάσεις στις περιφέρειες του Επιμελητηρίου και κάποιου άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλλουν συνδρομές στο οικείο Επιμελητήριο ανάλογα με την Νομική τους μορφή, το είδος της εγκατάστασης και το είδος της δραστηριότητάς τους (εμπορική ή βιομηχανική), ως εξής :
Ι. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Εμπορικές Επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια π.χ. του ΕΒΕΑ Υποκαταστήματα ή γραφεία ή αποθήκες και την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ το 1/2 της συνδρομής, ως εξής :
Α.Ε. Εμπορικές (με κεφάλαιο και αποθεματικό μέχρι 12.000.000)
·    έτη 1993 έως 1995 € 58,69, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 80,70, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 110,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 110,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 169,44, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 175,30, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2005 € 181,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2006 € 188,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Α.Ε. Εμπορικές (με κεφάλαιο και αποθεματικό άνω των 12.000.000)
·    έτη 1993 έως 1995 € 88,04, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 110,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 117,39, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 169,44, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 175,30, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2005 € 181,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2006 € 188,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Εμπορικές
·    έτη 1993 έως 1995 € 26,41, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 33,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 36,68, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 51,36, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 51,36, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 56,49, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 56,49, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 56,49, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 58,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 60,79, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2005 € 62,99, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2006 € 65,19, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
ΙΙ. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια π.χ. του ΕΒΕΑ Εγκαταστάσεις (εργοστάσια ή εργαστήρια) και την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ τα 2/3 της συνδρομής, ως εξής :
Α.Ε. Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό μέχρι 12.000.000)
·    έτη 1993 έως 1995 € 78,27, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 97,82, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 107,61, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 225,91, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 233,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
ΑΕ Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό άνω των 12.000.000)
·    έτη 1991 έως 1995 € 117,39, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 156,52, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 195,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 195,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 225,91, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 233,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές
·    έτη 1991 έως 1995 € 35,22 , ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 44,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 48,92, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 68,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 68,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 75,32, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 75,32, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 75,32, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 78,45, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 81,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
ΙΙΙ. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια π.χ. του ΕΒΕΑ την έδρα τους και Εγκαταστάσεις (εργοστάσια ή εργαστήρια) στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλουν στο ΕΒΕΑ το 1/3 της συνδρομής, ως εξής :
Α.Ε. Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό μέχρι 12.000.000)
·    έτη 1993 έως 1995 € 39,13, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 48,92, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 53,81, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 112,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 118,86, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
ΑΕ Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό άνω των 12.000.000)
·    έτη 1993 έως 1995 € 58,69, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 78,27, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 98,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 98,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 112,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 116,86, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές
·    έτη 1993 έως 1995 € 17,61, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1996 € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1997 € 24,46, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1998 € 34,25, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 1999 € 34,25, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2000 € 37,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2001 € 37,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2002 € 37,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2003 € 39,23, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
·    έτος 2004 € 40,53, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ